Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry:n perustaminen

Ote liiton perustavan kokouksen  pöytäkirjasta 11.09.1931

Ote pöytäkirjasta 1931
Klikkaa suurennokseen (aukeaa omassa ikkunassa)

Kymmenen helsinkiläistä verhoilijaa kokoontui verhoilijamestari V. Lähteisen kutsusta 7.5.1931 Voimistelu ja urheiluseura Kullervon huoneistoon. Lähteinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjuriksi verhoilijamestari J. Railo. Tilaisuuden alusti Lähteinen. Hän kertoi saaneensa verhoilijamestareilta kehoituksen kokouksen koolle kutsumisesta. Lähteinen alusti keskusteltavaksi verhoilijamestareiden yhdistyksen perustamista. Syntyi vilkas keskustelu, missä tuotiin esille muun muassa se kurittomuus, mikä tuolloin vallitsi Helsingin verhoilijoiden keskuudessa. Työtä yritettiin huonontaa, niin että hintakilpailussa pysyttäisiin mukana. Huolta aiheutti myös se, että alalle tunkeutui aineksia, jotka eivät lainkaan hallinneet ammattia. Yksimielisesti päätettiin perustaa Helsingin Verhoilijamestarien Yhdistys. Sääntökomiteaan valittiin Lähteinen ja Railo sekä verhoilijamestarit A. Leimu ja A. Åhl.

Elokuussa 1931 Lähteinen esitti luonnoksensa asetetulle sääntökomitealle. Hän kertoi saaneensa kehoituksen muuttaa nimen Suomen Verhoilijamestarien Liitto r.y:ksi. Todettiin, että jos näin meneteltäisiin, liiton toiminta voitaisiin saada jo alussa voimakkaaksi. Perustava kokous päätettiin kutsua koolle.

Liiton perustava kokous pidettiin 11.9.1931 Kullervon huoneistossa. Verhoilijamestari Veikko Aalto on kertonut olleensa nuorena kisällinä eteisessä odottamassa ratkaisua.
Kun verhoilijamestarit olivat  poistuneet tilaisuudesta, Aallolle oli todettu, että liitto on perustettu.

Kunniapuheenjohtajat


1961         Veikko Aalto              Verhoilijamestari

1982         Pentti Katajamäki      Verhoilijamestari, talousneuvos

2003         Juhani Kanerva         Verhoilijamestari