Verhoilutyön tilaus ja työn eteneminen

Arviointi

Verhoilija arvioi, voiko kalusteen verhoilla ja kunnostaa. Ja tekee alustavan kustannusarvion.

Työtilaussopimus

Kirjallinen työtilaussopimus vahvistaa asiakkaan ja verhoilijan välillä sovitut asiat. Kuten verhoilumateriaalit ja päälliset sekä toimitusaika.

Verhoilutyön eteneminen

Tässä esimerkissä verhoilu suoritetaan kalusteen ikään ja tyyliin kuuluvin työtavoin ja raaka-ainein.

Purkaminen

Kalusteesta puretaan vanhat kankaat ja usein vanhat toppaukset.

Rungon kunnostus

Kalusteen runko korjataan, liimataan ja pintakäsitellään.

Verhoilu

Verhoilu tehdään perinteisin työtavoin.

Istuinjoustimet uusitaan ja sidotaan. Perustukset valmistetaan meriheinä, jouhi, yms pehmuste-ja täytemateriaaleja käyttäen.

Päällistäminen

Päällysmateriaali on valittu asiakkaan toiveiden mukaan ja on sovittu työtilausta tehtäessä.

Uusrokokoo-tuoli valmiina luovutettavaksi!