Verhoilutyön tilaus ja työn eteneminen

Arviointi
Verhoilija arvioi, voiko kalusteen verhoilla ja kunnostaa. Ja tekee alustavan kustannusarvion.

Työtilaussopimus
Kirjallinen työtilaussopimus vahvistaa asiakkaan ja verhoilijan välillä sovitut asiat. Kuten verhoilumateriaalit ja päälliset sekä toimitusaika.

Verhoilutyön eteneminen
Tässä esimerkissä verhoilu suoritetaan kalusteen ikään ja tyyliin kuuluvin työtavoin ja raaka-ainein.

Purkaminen
Kalusteesta puretaan vanhat kankaat ja usein vanhat toppaukset.

Rungon kunnostus
Kalusteen runko korjataan, liimataan ja pintakäsitellään.

Verhoilu
Verhoilu tehdään perinteisin työtavoin.

Istuinjoustimet uusitaan ja sidotaan. Perustukset valmistetaan meriheinä, jouhi, yms pehmuste-ja täytemateriaaleja käyttäen.

Päällistäminen
Päällysmateriaali on valittu asiakkaan toiveiden mukaan ja on sovittu työtilausta tehtäessä.

Uusrokokoo-tuoli valmiina luovutettavaksi!