Verhoilualan koulutus

Verhoilu- ja sisustusalan koulutusta järjestetään ympäri maan nuorisoasteen oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksena.
 

Verhoilijan perustutkinto


Koulutus verhoilijan ammattiin hankitaan toisen asteen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, joka on 3 vuotinen. Tätä nimitetään nuorisoasteen koulutukseksi ja sitä järjestävät ammatilliset oppilaitokset, joilla on kyseinen koulutuslupa.

Perustutkintoon johtavaa verhoilija koulutusta järjestetään myös aikuiskoulutuksena, jossa opiskelija näyttää osaamisensa näyttötutkinnoissa. Koulutuksen pituus riippuu jo olevasta osaamisentasosta.  Osaamiskartoitus tehdään jokaiselle henkilökohtaisesti hakeuduttaessa tutkinnon suorittajaksi.

Verhoilijan ammattitutkinto (kisälli) ja Verhoilijan erikoisammattitutkinto (verhoilijamestari)


Pidemmälle ammattitaidoissaan harjaantunut tai lahjakas,  perustutkinnon suorittanut tai jo työelämässä oleva verhoilija voi hakeutua suorittamaan jatkotutkintoja, sekä niiden yhteydessä järjestettäviin oma-ehtoisiin osaamista täydentäviin opintoihin. Nämä koulutus ja tutkintosuoritukset tapahtuvat yleensä työn ohessa - monimuotokoulutuksina. Koulutukset kestävät yleensä 6-24 kuukautta. Tutkintoja suorittamaan voi hakeutua myös ilman koulutusta, mikäli riittävä ammattitaito on jo olemassa. Tutkintosuoritukset arvioi tutkintotoimikunnan hyväksymä kolmikantainen arviointiryhmä, joka koostuu alan ammattilaisista.

Jatkotutkintoja ovat ammattitutkinto  eli verhoilijakisälli sekä erikoisammattitutkinto eli verhoilijamestari, joka on alan korkein tutkintotaso. Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden myös opettajan opintoihin ammattikorkeakouluissa.


Oppisopimus


Perinteinen tapa kouluttautua verhoilijaksi on myös oppisopimus, jota voi hyödyntää opiskelun kaikilla portailla, oppipojasta mestariksi. Oppisopimusta voi käyttää myös henkilöstökoulutukseen ja yrittäjän omaan pätevöitymiseen.