Hae jäseneksi

Sinä verhoilualan yrittäjä, päätoiminen opettaja, työnjohtaja tai työntekijä, tervetuloa mukaan verhoilualan aitiopaikalle ja osaavaan porukkaan! Lisätietoa saat liiton toimistosta tai hallituksen jäseniltä. 

Nimestä huolimatta liiton jäsenyys ei edellytä mestarintutkintoa.

Liiton jäseneksi hyväksytään:

 • Päätoimisesti verhoilualan yritystoimintaa harjoittava henkilö
 • Päätoimisena opettajana ja esimiesasemassa verhoilualalla toimiva henkilö
 • Päätoimisena työntekijänä verhoilualan yrityksessä, rekisteröidyssä yhdistyksessä tai muussa
  oikeuskelpoisessa yhteisössä toimiva henkilö
 • Eläkeläisjäseneksi hyväksytään eläkkeelle siirtynyt yrittäjäjäsen
 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö,
  rekisteröity yritys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää
  ja tukea Liiton toimintaa sen tarkoituksen toteuttamisessa.
 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös perustutkinnon suorittanut
  verhoilija, jolla ei vielä täyty yrittäjä- tai työntekijäjäsenyyden
  kriteerit. Jäsenyys vaihtuu täysjäsenyydeksi, kun ammattitaitokriteetit täyttyvät
 • Jäsenyrityksen vastuuhenkilön tulee olla verhoilualan ammatti- tai  erikoisammattitutkinnon suorittanut tai hänellä tulee olla verhoilualan tehtävistä vähintään  kolmen vuoden työkokemus. Samat kriteerit koskevat myös jäseneksi hakevaa opettajaa, työnjohtajaa ja työntekijää.

Mitä saat yritysjäsenenä:

 • Liiton verkkosivuilla olevaan jäsenyrityslistaan yhteystiedot sekä linkki yrityksen omille verkkosivuille ja karttapalveluun
 • Liitto välittää verhoilupalvelua kysyville asiakkaille jäsenyritystensä yhteystietoja
 • Liitto jakaa tietoa alasta medialle, markkinoi somessa, käy kouluissa kertomassa alasta, osallistuu erilaisiin hankkeisiin. Näistä kaikista on hyötyä koko alan tunnettavuudelle
 • Liiton jäsenyrityslogon/-tarran käyttöoikeus yrityksen omassa materiaalissa ja markkinoinnissa
 • Liiton sähköinen jäsentiedote 4-5 kertaa vuodessa ja suuri määrä informaatiota tapahtumista, eduista ja muista ajankohtaisista asioista
 • Verhoilija-lehti kerran vuodessa
 • Etuhintaisia koulutuksia ja tapahtumia, esim. alennus Verhoilualan Päivien osallistumismaksusta
 • Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pääset tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin, saat koulutusta, tapaat tuttuja – ohjelma vaihtuu joka kokouksessa
 • Laajan verkoston muita alan ammattilaisia – neuvoja, tukea, ystäviä – heitä, jotka ymmärtävät työsi monet puolet
 • Liitto vaikuttaa päättäjiin meitä koskevissa asioissa ja tekee aloitteita sekä parannusehdotuksia mm. alan koulutuksesta, verotuksesta yms. alan yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi

Täytä jäsenhakemus huolella, myös ne kohdat jotka eivät ole tähdellä merkittyjä, jäsenhakemus alapuolella.
Saatuaan jäsenhakemuksen, asiamies pyytää tarvittaessa lisätietoja/ tarkennusta, jonka jälkeen hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen siitä.
Mikäli täyttämisessä tai lähettämisessä tulee pulmia niin ota yhteyttä asiamieheen 044 9817994 | info@verhoilijamestarienliitto.fi

Jäsenmaksut alkaen 1.1.2023

 • Yrittäjä 210 €
 • Opettaja / Työnjohtaja 70 €
 • Työntekijä 70 €
 • Eläkeläinen 21 €
 • Kannatusjäsen 105€
  Ei liittymismaksua.

  Huojennus uusille jäsenille, -25% alennus vahvistetusta jäsenmaksusta

1. vuosi -25%. Seuraavina vuosina normaali jäsenmaksu
HUOM! Huojennus myönnetään vain uusille jäsenille.

Jäsenhakemus