top of page

Hae jäseneksi

Sinä verhoilualan yrittäjä, päätoiminen opettaja, työnjohtaja tai työntekijä, tervetuloa mukaan verhoilualan aitiopaikalle ja osaavaan porukkaan!

Nimestä huolimatta liiton jäsenyys ei edellytä mestarintutkintoa.

Liiton jäseneksi hyväksytään:

 • Päätoimisesti verhoilualan yritystoimintaa harjoittava henkilö

 • Päätoimisena opettajana ja esimiesasemassa verhoilualalla toimiva henkilö

 • Päätoimisena työntekijänä verhoilualan yrityksessä, rekisteröidyssä yhdistyksessä tai muussa oikeuskelpoisessa yhteisössä toimiva henkilö

 • Jäsenyrityksen vastuuhenkilön tulee olla verhoilualan ammatti- tai  erikoisammattitutkinnon suorittanut tai hänellä tulee olla verhoilualan tehtävistä vähintään  kolmen vuoden työkokemus. Samat kriteerit koskevat myös jäseneksi hakevaa opettajaa, työnjohtajaa ja työntekijää.

 • Eläkeläisjäseneksi hyväksytään eläkkeelle siirtynyt yrittäjäjäsen

 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö,
  rekisteröity yritys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää ja tukea liiton toimintaa sen tarkoituksen toteuttamisessa.

 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös perustutkinnon suorittanut verhoilija, jolla ei vielä täyty yrittäjä- tai työntekijäjäsenyyden kriteerit. Jäsenyys vaihtuu täysjäsenyydeksi, kun ammattitaitokriteetit täyttyvät

 Lisätietoa saat liiton toimistosta tai hallituksen jäseniltä

neulat-valineet.jpg

Mitä saat yritysjäsenenä:

 • Yhteystiedot liiton verkkosivuilla olevaan jäsenyrityslistaan sekä linkin yrityksen omille verkkosivuille ja karttapalveluun 

 • Liitto välittää verhoilupalvelua kysyville asiakkaille jäsenyritystensä yhteystietoja

 • Liitto jakaa tietoa alasta medialle, markkinoi somessa, käy kouluissa kertomassa alasta, osallistuu erilaisiin hankkeisiin. Näistä kaikista on hyötyä koko alan tunnettavuudelle

 • Liiton jäsenyrityslogon/-tarran käyttöoikeus yrityksen omassa materiaalissa ja markkinoinnissa

 • Liiton sähköinen jäsentiedote 4-5 kertaa vuodessa ja suuri määrä informaatiota tapahtumista, eduista ja muista ajankohtaisista asioista

 • Verhoilija-lehti kerran vuodessa

 • Etuhintaisia koulutuksia ja tapahtumia, esim. alennus Verhoilualan Päivien osallistumismaksusta

 • Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pääset tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin, saat koulutusta, tapaat tuttuja – ohjelma vaihtuu joka kokouksessa

 • Laajan verkoston muita alan ammattilaisia – neuvoja, tukea, ystäviä – heitä, jotka ymmärtävät työsi monet puolet

 • Liitto vaikuttaa päättäjiin meitä koskevissa asioissa ja tekee aloitteita sekä parannusehdotuksia mm. alan koulutuksesta, verotuksesta yms. alan yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi

Jäsenmaksut alkaen 1.1.2023

 • Yrittäjä 210 €

 • Opettaja / Työnjohtaja 70 €

 • Työntekijä 70 €

 • Eläkeläinen 21 €

 • Kannatusjäsen 105€


Ei liittymismaksua.

Huojennus uusille jäsenille, -25% alennus vahvistetusta jäsenmaksusta.

1. vuosi -25%. Seuraavina vuosina normaali jäsenmaksu.
HUOM! Huojennus myönnetään vain uusille jäsenille.

Leather Workshop
bottom of page