top of page

Verhoilualan koulutus

Verhoiluala on monipuolinen ja luova ammattiala. Olisiko Sinun juttusi huonekalu- vai ajoneuvoverhoilu?

tyopiste.jpg

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja miten voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi. Aikaisempi osaamisesi tunnustetaan osaksi tutkintoa, jolloin opintoaika lyhenee. Voit tutkinnon sisällä tehdä entistä enemmän yksilöllisiä valintoja. Lisäksi voit valita tutkintoosi osia muista ammatillisista tutkinnoista, lukio-opinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tämä tarkoittaa, että saat omia tarpeitasi vastaavan opinto- ja tutkintopolun. Suunnitelmaan voi myös sisältyä henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Suoritat koko tutkinnon, jos tulet suoraan peruskoulusta, valmentavasta koulutuksesta tai olet ilman tutkintoa. Muutoin osaamista kartutetaan yhä enemmän tutkinnon osilla, ja erityisesti sillä, mistä sinulla ei vielä ole osaamista.

Opiskeluympäristöt vaihtelevat, eli voit opiskella työpaikoilla, oppilaitoksessa ja virtuaalisissa ympäristöissä. Opit ammatin työpaikoilla koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla tai yhdistelemällä näitä joustavasti.

Suoritat tutkinnon näytöillä, jolloin osoitat ammattitaitoasi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.

Verhoilijan koulutus on osa taideteollisuusalan tutkintoja ja usein opinnot alkavat perututkinnosta. Perustutkinnossa opiskelija valitsee yhden osaamisalan, joista verhoiluala on yksi useasta vaihtoehdosta. 

Lue lisää: Taideteollisuusalan perustutkinto

verhoilija-tyossa1.jpg
verhoilu-fiilis1.jpg

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opetusuunnitelmaa ollaan Opetushallituksen toimesta taas muuttamassa, joten tarkista ajantasaiset tiedot. Tutustu Opetussuunnitelmaan

 

Ammattitutkinnossa syvennetään perustutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Ammattitutkinto kestää n. 1,5 vuotta henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta riippuen. Ammattitutkinnon suorittaneesta verhoilijasta käytetään ammattipiireissä yhä perinteistä nimitystä verhoilijakisälli.

Erikoisammattitutkinto on ylin tutkintotaso. Erikoisammattitutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee verhoilualan erikoistyöt. Erikoisammattitutkinnon suorittaneesta verhoilijasta käytetään nimitystä verhoilijamestari ja hän on nimen mukaisesti kokenut verhoilualan ammattilainen. Verhoilijamestari työskentelee teollisuudessa malliverhoilijana tai yrittäjänä lähinnä ajoneuvojen tai huonekalujen verhoilijana. Osaamisessa näkyy mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön sekä uuden luomiseen. Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat alalle ominaisia piirteitä. 

Lisätietoja opiskelusta saat osoitteesta https://opintopolku.fi/konfo/fi/

 

Alan oppilaitoksia:

Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Koulutuskeskus Brahe, Raahe 

Koulutuskeskus Salpaus, Lahti 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsinki 

TAO Turun Ammattiopistosäätiö, Turku 

TTS Työtehoseura, Rajamäki 

 

Oppisopimus

 

Perinteinen tapa kouluttautua verhoilijaksi on myös oppisopimus, jota voi hyödyntää opiskelun kaikilla portailla, oppipojasta mestariksi. Oppisopimusta voi käyttää myös henkilöstökoulutukseen ja yrittäjän omaan pätevöitymiseen.

tyokalut.jpg
bottom of page