Suomen Verhoilijamestarien Liitto Ry ~1931~

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry valvoo ja edistää valtakunnallisesti verhoilualalla toimivien yrittäjien yhteisiä ja yleisiä etuja. 
Liiton sääntöjen mukaisesta toiminnasta vastaa liittokokouksen valitsema hallitus.

Liiton tehtävä on:
Antaa lausuntoja toimialaansa koskevissa kysymyksissä.
Vaikuttaa valtakunnalliseen verhoilu- ja sisustusalan koulutukseen.
Järjestää mm. tapahtumia ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen.
Huolehtia koko verhoilualasta ja siihen liittyvistä yhteisistä asioista  olipa kyseessä verhoiluyrittäjä, alan opettaja tai opiskelija.
Tehdä alaa tunnetuksi markkinoinnin avulla.

Suomen Verhoilijamestarien Liitto Ry on perustettu 1931
Kymmenen helsinkiläistä verhoilijaa kokoontui verhoilijamestari V. Lähteisen kutsusta 7.5.1931 Voimistelu ja urheiluseura Kullervon huoneistoon. Lähteinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjuriksi verhoilijamestari J. Railo. Tilaisuuden alusti Lähteinen. Hän kertoi saaneensa verhoilijamestareilta kehoituksen kokouksen koolle kutsumisesta. Lähteinen alusti keskusteltavaksi verhoilijamestareiden yhdistyksen perustamista. Syntyi vilkas keskustelu, missä tuotiin esille muun muassa se kurittomuus, mikä tuolloin vallitsi Helsingin verhoilijoiden keskuudessa. Työtä yritettiin huonontaa, niin että hintakilpailussa pysyttäisiin mukana. Huolta aiheutti myös se, että alalle tunkeutui aineksia, jotka eivät lainkaan hallinneet ammattia. Yksimielisesti päätettiin perustaa Helsingin Verhoilijamestarien Yhdistys. Sääntökomiteaan valittiin Lähteinen ja Railo sekä verhoilijamestarit A. Leimu ja A. Åhl.

Elokuussa 1931 Lähteinen esitti luonnoksensa asetetulle sääntökomitealle. Hän kertoi saaneensa kehoituksen muuttaa nimen Suomen Verhoilijamestarien Liitto r.y:ksi. Todettiin, että jos näin meneteltäisiin, liiton toiminta voitaisiin saada jo alussa voimakkaaksi. Perustava kokous päätettiin kutsua koolle.

Liiton perustava kokous pidettiin 11.9.1931 Kullervon huoneistossa. Verhoilijamestari Veikko Aalto on kertonut olleensa nuorena kisällinä eteisessä odottamassa ratkaisua.
Kun verhoilijamestarit olivat  poistuneet tilaisuudesta, Aallolle oli todettu, että liitto on perustettu.

Kunniapuheenjohtajat

1961         Veikko Aalto              Verhoilijamestari
1982         Pentti Katajamäki      Verhoilijamestari, talousneuvos
2003         Juhani Kanerva         Verhoilijamestari

Alla valokuva liiton perustavan kokouksen  pöytäkirjasta 11.09.1931